Submit Blogger Sitemap To Google Webmaster Tools

Submit sitemap To Google Webmaster Tools
If You Have Successfully Created Google Sitemap Then Its Time To Submit
Your XML Site Map To Google Webmaster Tools
If You Have Not Created Yet Go To >> How To Create XML Sitemap For Blogger Blogs

1) : Go To Google Webmaster Tools Site And Login/Sign In To Google Webmaster Tools Site
And Click At Sitemap
Site Maps
2) : Now Click At  ADD/Test Sitemap
3) :  Now Copy Below Link code And Paste In Sitemap Box And Click At Submit.Sitemap Form

4) : After Submitting Sitemap Refresh The Page And You Blog's Pages/posts Will Be Indexed
In Next 24 Hours ,
In Future When You Will Post a New Article/Post To Your Blog It Will Be Automatically
Indexed in Google Search Engine by Your Sitemap.

If  You  Face Any Problem Feel Free To Ask In Comments
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Unknown
admin
November 16, 2015 at 1:38 AM ×

dongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữcũng trở nên cuồn cuộn.

Đoan Mộc Cuồng lúc này cũng bị đẩy lui vài trăm thước, thực lực của Nhạc Thành hiện tại đã là tam kiếp tán tiên, điều này cũng khiến cho hắn phải bất ngờ.

- Khặc khặc, ẩn tàng thực lực rất ghê gớm, bất quá cũng không làm gì được ta.

Đoan Mộc Cuồng cười lạnh sau đó đánh về phía Nhạc Thành.

- Hừ, để ta xem thực lực của ngươi bao nhiêu.

Một đạo thanh âm gầm gừ vang lên, Thanh Đồng sau đó đã biến thành bản thể hóa xà thần thú, thanh mang biến mất ngay tại chỗ, cái đuôi bổ từ trên không trung xuống Đoan Mộc Cuồng.

- Nghiệt súc.

Đoan Mộc Cuồng quát to một tiếng, nhìn thấy Thanh Đồng đánh tới, hắn không dám khinh thường.

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar